BALIKESİR İL MEM ARGE

"Love Power of Nature" Erasmus + KA2 Projesi Portekiz Hareketliliği

"Love Power of Nature" projesinin Portekiz hareketliliği 04-07 Şubat 2016 tarihleri arasında Müdürlüğümüzden 2 şube müdürü ve 2 personelin katılımyla Porto´da gerçekleştirildi.


Erasmus+ Programı KA2 Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortağı olduğu, Avrupa genelinden farklı ülkelerde (Polonya, Portekiz, Romanya, İtalya, İspanya, Türkiye) 8 proje ortağının bulunduğu ve hafif düzeyde zihinsel engelli bireylerin doğa yoluyla sosyal hayata entegrasyonunun amaçlandığı "Love Power of Nature" projesinin üçüncü toplantısı Porto´da gerçekleştirildi. Müdürlüğümüzden, şube müdürleri İslam AKTEPE ve Fatih AKA ile Ar-Ge Birimi´nde görevli öğretmenlerden Yılmaz Ragıp DÜLKER ve Ayşe Pınar KARAÜZÜM toplantıya katılım sağladı.

Toplantıda her ülkede bu zamana kadar gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgi verildi ve gelecek planlamalar üzerine konuşuldu. Ülkeler bazında gerçekleştirilen faaliyetlerin şöyle olduğu görüldü:

Türkiye

  • 4 ayrı gruba doğada rehabilitasyon modeli uygulandı. Uygulama yapılan bireylerin öz bakım ve sosyal uyum becerilerinde gelişme olduğu, ailelerine bağımlılık düzeylerinde azalma olduğu gözlemlendi.
  • Balıkesir Üniversitesi’nde ders içi süreçlerde modelin tanıtımı yapıldı.
  • 2 günlük ulusal bir sempozyuma katılım sağlandı ve proje sunumu gerçekleştirildi.
  • 13-15 Haziran 2015 tarihle ri arasında 16 özel eğitim öğrencisi ile model uygulaması gerçekleştirildi.
  • Ulus ötesi faaliyetler, rehabilitasyon modeli ve proje tanıtımının yer aldığı 1000 adet bülten ve 1000 adet broşür hazırlanarak dağıtımı yapıldı.
  • Eğitmen platformu için web sayfası oluşturuldu.

Romanya

  • 2 grup halinde özel eğitim öğrencilerine model uygulandı. Ön test ve son test çalışmaları ile gelişme düzeylerinin ölçümü gerçekleştirildi. Uygulamada hafif, orta ve ağır düzeyde  farklı grublarla çalışıldı ve modelin farklı düzeyler üzerindeki etkisi ölçüldü.

Polonya

  • 18 Haziran 2015 tarihinde sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve rehber öğretmenlerden oluşan 11 kişilik bir grup ile model üzerine toplantı gerçekleştirildi.
  • Proje hakkında özel eğitim okullarında bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.
  • Engelli bireylerin doğada çiftlik hayvanları ve bitkiler ile eğitim ve ders faaliyetlerinde bulunması sağlandı. Bu faaliyetler sırasında çiftçilerin çalışmaları gözlemlendi.

İspanya

  • 8-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Barselona’da 11 katılımcı ile rehabilitasyon modeli bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
  • Kırsal kesimde uygulamalar yapıldı.
  • Projenin iç raporu hazırlandı ve mali dokümanlar düzenlendi.

Portekiz

  • 6 Temmuz 2015 tarihinde Porto ve Gondomar’da modeli üzerine pilot oturumlar gerçekleştirildi.
  • Diğer derneklerle projenin amaç ve hedefleri üzerine görüşmeler yapıldı ve projenin yerelde yaygınlaştırılması için çalışmalarda bulunuldu. Katılımcıların projenin metodolojisine ilgi gösterdiği görüldü.

İtalya

  • İtalyan derneğin uluslar arası proje ağlarında proje tanıtımı yapıldı ve projenin uluslar arası alanda yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirildi.
  • Doğal parkta 25 orta düzey zihinsel engelli birey ile ata binme, gözlem ve uygulama çalışmaları yapıldı.
  • Projenin değerlendirme çalışmaları için alt yapı oluşturuldu.
12-02-2016 12-02-2016

 

Kasaplar Mahallesi Eski Sındırgı Caddesi No1/A Altıeylül/BALIKESİR - 0266 277 10 26/27

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.